varmecentalen banner.
Hjem
Om varmecentralen
Generalforsamlinger
Revisorens Årsrapporter
Revisorensprotokoller
Budgetter& Takstblade
Blanketter-skemaer
Vejledninger&Tegninger
Kontakt

Klik på ikonet
Senst opdateret                       11. juni. 2017


Varmecentralen Ørnesæde har i går lørdag d. 10. juni, mellem 15 og 20.30, haft en driftsforstyrrelse p.g.a. et stort tab af varmecentralens fremløbs vand.
Vi formoder at vandtabet skyldes at en forbruger har tømt anlægget, uden at lukke for stophanerne i boligen.
Varmecentralens drift er er igen normal.

Med venlig hilsen
Varmecentralen.

Aktuelle informationer fra Varmecentralen.

Referat fra Generalforsamling 26. april 2017
Budget 2017
Årsrapport 2016
Revisionsprotokol for varmecentralen 2016
Bestyrelsens beretning for driften 2016
Takstblad for 2017 pr. 1. januar 2017

 Hjem | Om varmecentralenGeneralforsamlingerRevisorens ÅrsrapporterRevisorensprotokoller |  
 Budgetter& Takstblade | Blanketter-skemaer | Vejledninger&TegningerKontakt |