varmecentalen banner.
Hjem
Om varmecentralen
Generalforsamlinger
Revisorens Årsrapporter
Revisorensprotokoller
Budgetter& Takstblade
Blanketter-skemaer
Vejledninger&Tegninger
Om overskudsvarme
Kontakt

Klik på ikonet
Senst opdateret                    24. oktober 2021

Rørbrudet er lokaliseret, varmen  er tilbage igen, berørte brugere er underrettet.

Frank Lauge har undtagelsesvis været behjælpelig med fejlfinding, husk fremtidig henvendelse direkte til SFV (se nedenfor),  ingen henvendelse om varmefejl til Frank. Lauge.

Solrød fjernvarme værk a.m.b.a har overtaget driften af Varme Centralen Ørnesædet pr. 1/9 2021.

Fremtidigt henvendelse om driftsfejl er på "kontakt formularen"på Solrød fjernvarmes hjemmeside  https://www.sfv-amba.dk/kontakt/

Med venlig hilsen
Den tidligere Varmecentralens Bestyrelse
 
Nyeste opdateringer fra Varmecentralen

Varmecentralen Ørnesædet er nedlagt og overgået til Solrød fjernvarmeværk(SFV).
Al fremtidig henvendelse til SFV
Referat fra Ordinær &- Ekstraordinær-Generalforsamling 1. juni 2021


Bestyrelsens beretning for året 2020
Overdragelse af  varmecentralen til SFV 2021
Opløsning af VCØ 2021

Revisionsprotokol for 2020
Ledelses_regnskabserklæring for 2020

210203_Grøn fjernvarme
201228_Varmecentralen_overskudsvarme

Budget for 2021
Takstblad for 2021

Vedtægter gældende fra 1. jan 2020

 Hjem | Om varmecentralenGeneralforsamlingerRevisorens ÅrsrapporterRevisorensprotokoller |  
 Budgetter& Takstblade | Blanketter-skemaer | Vejledninger&Tegninger |Om overskudsvarmeKontakt |